rzeczy recznie robione na swieta

rzeczy recznie robione na swieta

Rzeczywicie, oddzielna firma powstaa ktrym pracowa pod egid Ministerstwa Turystyki Izraela i Autonomii Ziemi, rozwj obszaru turystycznego.

Narodziny stragany

Wic co to wszystko ma wsplnego ze straganw na promenadzie? Wszystko!

Prbujc poradzi sobie z problemem narkomanw, przestpcw, pijakw, bezdomnych i oglnego w d i przerw, kto wpad na genialny „pomys”. Plan by do wiadczenia tych nieszcznikw ze rodkw zarobi uczciwie na ycie i sta si uytecznymi czonkami spoeczestwa.

I tak, gdzie pod koniec 1990 roku, pojcie stragany urodzi. Plan mia doprowadzi do stworzenia rynku rzemielniczym; co podobnego do rynku Nahalat Benjamin w Tel Awiwie. Gwn rnic zosta zaoony na pocztku. W Tel Awiwie, stragany s tymczasowe i handlowa tylko na kilka godzin na 2 dni w tygodniu . W Ejlat szybko ustanowi wzr 7 dzie obrotu.

Ejlat gmina, pod przewodnictwem burmistrza Gabi Kadosh, zidentyfikowano okoo 50 osobnikw, ktre uzna za odpowiednie dla tego programu. Umowy zostay podpisane, w ktrym kada strona nabraa pewnych zobowiza. Po pierwsze, umowy byy osobiste do okrelonej osoby i nie mog by przypisane. Po drugie, e wymaga si, aby osoba musi pracowa na stoisku gdy by otwarty dla handlu.

Pracownicy nie byy dozwolone, poniewa podstawowym celem byo, aby osoby z ulic i zapewni, e ich czas by w peni zajty. Same stragany zostay opisane jako tymczasowy i ograniczonej wielkoci. Gmina wyznaczone pooenie kadej stajni i umieszczone za energi elektryczn i wod, ktre naley dostarczy. Stallholder mia zapaci niewielk skadk na poczet kosztw. Oczywicie, w najlepszym izraelskiej tradycji, aden z obowizkw stallholders „zostay spenione.

Niespodziewany rozwj

Tymczasowy zosta na stae; stoisko rozmiary rozszerzone; czonkowie rodziny, czonkowie rodziny, a nastpnie rozszerzony potem przyjaciele i wreszcie pracownicy pracowali na straganach.

– autor artykuu