jak samemu zrobic dekoracje na halloween

jak samemu zrobic dekoracje na halloween

Nie pozwl SAD Make You Sad

Czy kiedykolwiek czue si podczas zimowych miesicy, kiedy dni s krtsze i jeste w rodku wicej? Mona byo odczuwalne objawy SAD – sezonowe zaburzenie afektywne. SAD to rodzaj depresji, ktra uderza wikszo ludzi, jak zmiana pr roku, szczeglnie w okresie zimowym. Dla niektrych SAD moe by nie wicej ni lekkim przypadku Zim bluesa. Ale niektrzy ludzie mog znale SAD by cikie i bardzo wyniszczajce – wpywajc na ich ogln jako ycia. Znaki SAD obejmuj zmiany wzorach spania, wglowodanw pragnienia, unikanie interakcji spoecznych i innych objaww depresji.

Poniewa SAD moe by cikie, naley skonsultowa si z lekarzem, jeli czujesz, e s wyjtkowo wpywem zmiany sezonu. Jeli nigdy wczeniej nie dowiadczy tych blues Zimowy czas wczeniej, co chcesz, aby wykluczy innych przyczyn tego stanu rzeczy, jak niedoczynno tarczycy. Chocia lekarz moe zaoferowa sugestie co do leczenia, w tym leczenia lub lekw, istnieje wiele w domu, holistyczne produkty i metody, ktre mog pomc w naturalny sposb agodzi objawy SAD lub pomagaj zmniejszy jego skutki. Rzumy okiem na kadej z nich.

Terapia wiatem

Wiele podejrzewaj, e gwn przyczyn SAD jest zmniejszenie wiata, ktre Płyty DKZ – 270 x60 wystpuje ze zmian pory roku. Chocia moe to by zimno, e to dobry pomys, aby spdzi troch czasu na zewntrz kadego dnia, w socu. Naturalne wiato soneczne jest najstarszym i najlepszym sposobem agodzenia SAD. Inn opcj jest, aby pole wiata lub lampy, ktre reprodukuje pene spektrum, ktra pochodzi ze wiata sonecznego. To stymuluje aktywno biochemiczn w mzgu, ktre pomagaj w leczeniu rnych objaww.

Kasetka lub podogowe lampy do terapii wiatem s dobrymi rozwizaniami. Mona usi pod nimi na kilka godzin kadego dnia pracy lub czytania i uzyska ekspozycj na penym spektrum wiata potrzebuje organizm.

– autor artykuu